top of page

מודיפיי פט הינו תליון מנטרל ריחות לארגז החתול המבוסס על  טכנולוגיה  ייחודית  לנטרול ריחות, על ידי הפצת מולקולות ריח המנטרלות את הריח הרע העולה מארגז החול של החתולים

נסו ללא התחייבות: מארז התנסות - מנטרל ריח